Dr Michał Mokrzan laureatem programu Monografie FNP

Z radością informujemy, że Rada Wydawnicza Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zakwalifikowała do wydania w serii „MONOGRAFIE FNP” książkę dra Michała Mokrzana pt. Perswazja neoliberalnego urządzania. Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. 

Serdecznie gratulujemy!!!

https://www.fnp.org.pl/laureaci-programu-monografie-fnp-2/