Lista zajęć fakultatywnych

Uwaga!

Zapisy na zajęcia fakultatywne będą prowadzone przez system USOS w dniach 20.02.2018 godz. 8.00 - 22.02.2018 godz. 23.59. Zapisy uzupełniające będą prowadzone w dniach 23.02.2018-7.02.2018 w sekretariacie (należy złożyć podanie o dopisanie do wybranych grup zajęciowych). Zapisy po tych terminach nie będą prowadzone.

Zajęcia fakultatywne dla studiów stacjonarnych kierunek etnologia i antropologia kulturowa pierwszego stopnia semestr letni rok akademicki 2017/2018

Przypominamy:
- studenci pierwszego roku studiów licencjackich wybierają 3 zajęcia fakultatywne,
- studenci drugiego roku studiów licencjackich wybierają 3 zajęcia fakultatywne,
- studenci trzeciego roku studiów licencjackich wybierają 2 zajęcia fakultatywne,
- studenci pierwszego roku studiów magisterskich wybierają 1 zajęcia fakultatywne,
- studenci drugiego roku studiów magisterskich wybierają 1 zajęcia fakultatywne.

Uwaga:

Zajęcia odbywające się we wtorki!

Godzina 10.45-12.15

1. Antropologia muzyki – dr Grzegorz Dąbrowski sala 2
2. Utopia - odpowiedź na niedoskonałą rzeczywistość - dr hab. prof. UWr Robert Klementowski sala 39
3. Tematy żydowskie – dr Ewa Banasiewicz-Ossowska sala 33
4. Kategorie podróżnicze. Literatura i praktyka – mgr Piotr Ferster sala 38

Godzina 12.30-14.00

1. Antropologia kulturowa wobec aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych – dr Katarzyna Majbroda (TUTORING opis zajęć poniżej, proszę o zapoznanie się) sala 38
2. Zamek jako zjawisko społeczno-kulturowe - dr Artur Boguszewicz sala 3
3. Antropologia bezpieki - dr hab. prof. UWr Robert Klementowski sala 39
4. Etniczno-kulturowe zróżnicowanie Dolnego Śląska – dr Małgorzata Michalska sala 2
5. Współczesne kultury oporu - dr Janina Radziszewska sala 33

Godzina 14.15-15.45

1. Miejsca pamięci na Dolnym Śląsku - dr hab. prof. UWr Robert Klementowski sala 39
2. Etnomedycyna – dr Mirosław Marczyk sala 3

Godzina 16.00-19.00

Uwaga! Zajęcia co dwa tygodnie w godzinach 16.00-19.00 (na zmianę):
1. Antropologia filmu – dr Konrad Górny sala 2,
2. Antropologia medyczna – mgr Daniela Frąszczak sala 2

 

Zajęcia fakultatywne dla studiów stacjonarnych kierunek etnologia i antropologia kulturowa drugiego stopnia semestr letni rok akademicki 2017/2018

Godzina 10.45-12.15

1. Nowi mieszczanie? Analiza działań ruchów miejskich - dr Janina Radziszewska (tylko dla studiów II stopnia) sala 33

Godzina 14.15-15.45
1. Nowe ruchy religijne – dr Małgorzata Michalska (tylko dla studiów II stopnia) sala 33

Uwaga!
Przedmiot fakultatywny odbywający się w środę w godz. 14.00-15.30 sala 39 - Czytanie Singera - dr hab. prof. UWr. Grzegorz Pełczyński

Uwaga!
Studenci etnologii i antropologii kulturowej mogą zapisywać się na przedmioty fakultatywne oferowane przez inne instytuty i katedry Uniwersytetu Wrocławskiego, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Przy zapisach należy zwrócić uwagę na liczbę punktów ECTS (studia I stopnia – minimum 2 pkt.; studia II stopnia – minimum 4 pkt.).

Antropologia kulturowa wobec aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych: zajęcia są prowadzone metodą tutoringu, która zakłada aktywny udział studentek i studentów w analizowaniu różnego rodzaju zjawisk, procesów i praktyk społeczno-kulturowych a następnie ich prezentowanie w formie esejów tutorskich.