Lista zajęć fakultatywnych

Zajęcia fakultatywne dla studiów stacjonarnych kierunek etnologia i antropologia kulturowa pierwszego stopnia semestr zimowy rok akademicki 2017/2018

Przypominamy:
- studenci pierwszego roku studiów licencjackich wybierają 2 zajęcia fakultatywne,
- studenci drugiego roku studiów licencjackich wybierają 4 zajęcia fakultatywne,
- studenci trzeciego roku studiów licencjackich wybierają 2 zajęcia fakultatywne,
- studenci pierwszego roku studiów magisterskich wybierają 2 zajęcia fakultatywne,
- studenci drugiego roku studiów magisterskich wybierają 1 zajęcia fakultatywne.

Uwaga:

Wszystkie zajęcia odbywają się we wtorek!

Godzina 9.00-10.30

1. Antropologia sztuki - dr Grzegorz Dąbrowski sala 2
2. Przemysł odzieżowy w ujęciu antropologicznym - mgr Anna Kokocińska sala 33

Godzina 10.45-12.15

1. Antropologia muzyki – dr G. Dąbrowski sala 2
2. W stronę antropologii filozoficznej - Mgr Paula Wełyczko sala 3

Godzina 12.30-14.00

1. Krytyka kulturowa. Posthumanistyka. Nurty, zjawiska i procesy – dr K. Majbroda (TUTORING opis zajęć poniżej, proszę o zapoznanie się) sala 38
2. Antropologia literatury biograficznej obecnej we współczesnej etnologii - mgr Paula Wełyczko sala 3
3. Antropologia codzienności na zamku w średniowieczu - dr Artur Boguszewicz sala 2
4. Szamanizm w społecznościach tradycyjnych - mgr Natalia Zacharek sala 39

Godzina 14.15-15.45

1. Zwierzęta w magii i wierzeniach europejskich społeczności tradycyjnych - mgr Natalia Zacharek sala 39
2. Atomic Culture - dr hab. prof. UWr Robert Klementowski sala 33

Godzina 16.00-17.30

1. Miejsca pamięci na Dolnym Śląsku - dr hab. prof. UWr Robert Klementowski sala 33
2. Kultura japońska – analiza wybranych zjawisk kultury i stereotypów - mgr Rafał Orzechowski sala 2
3. Społeczeństwo tradycyjne Słowian Zachodnich - mgr Natalia Zacharek sala 39
4. Antropologia śmierci i żałoby - mgr Szymon Jabłoński-Weryński sala 3
5. Wstęp do hermeneutyki - mgr Jakub Wnęk sala 38

Zajęcia fakultatywne dla studiów stacjonarnych kierunek etnologia i antropologia kulturowa drugiego stopnia semestr zimowy rok akademicki 2017/2018

Godzina 9.00-10.30
1. Bieszczady jako lokalna sieć relacji - dr hab. prof. UWr Jarosław Syrnyk (tylko dla studiów II stopnia) sala 3

Godzina 10.45-12.15

1. Współczesne kultury oporu - dr Janina Radziszewska (tylko dla studiów II stopnia) sala 33

Godzina 12.30-14.00
1. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Antropologia antydyskryminacyjna i edukacja praw człowieka - mgr Joanna Tomaszewska (tylko dla studiów II stopnia) sala 33

Uwaga!

Studenci etnologii i antropologii kulturowej mogą zapisywać się na przedmioty fakultatywne oferowane przez inne instytuty i katedry Uniwersytetu Wrocławskiego, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Przy zapisach należy zwrócić uwagę na liczbę punktów ECTS (studia I stopnia – minimum 2 pkt.; studia II stopnia – minimum 4 pkt.).

Krytyka kulturowa. Posthumanistyka. Nurty, zjawiska i procesy.
Przedmiot fakultatywny prowadzony jest metodą tutorialu i opiera się na metodzie tutoringu. Zajęcia o takim profilu odbywają się na wszystkich kierunkach studiów w ramach Wydziału Nauk Pedagogicznych i Historycznych UWr. Spotkania odbywają się w kameralnych 4 osobowych grupach co dwa tygodnie. Przedmiot zakłada aktywność studentów w zakresie przygotowywania esejów na tematy wpisujące się w zagadnienia krytyki kulturowej i posthumanistyki a następnie ich analizowanie i redagowanie w małych grupach. Przedmiot jest przewidziany dla 8 osób w semestrze. Wybór studentów spośród zapisanych osób należy do prowadzącego.