Godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że Dziekan WNHiP prof. dr hab. Przemysław Wiszewski w dniu 14 maja 2018 roku od godziny 9.00 do godz. 16.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.