wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. prof. nadzw. UWr Klementowski Robert Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. dr hab. prof. nadzw. UWr Kłosek Eugeniusz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. dr hab. prof. nadzw. UWr Syrnyk Jarosław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. dr hab. Baer Monika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. dr hab. Pełczyński Grzegorz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. dr Banasiewicz-Ossowska Ewa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. dr Boguszewicz Artur Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. dr Dąbrowski Grzegorz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. dr Górny Konrad Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. dr Majbroda Katarzyna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. dr Marczyk Mirosław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. dr Michalska Małgorzata Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. dr Mokrzan Michał Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. dr Radziszewska Janina Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. Baka Anna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. Baraniak Karolina Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. Strzelecka Celina Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. Szyszka Katarzyna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. Tomaszewska Joanna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. Wełyczko Paula Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. Wieszaczewska Agnieszka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. Zacharek Natalia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej