Władze

E. Kłosek

dr hab. Eugeniusz Kłosek
prof. nadzw. UWr.
Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
eugeniusz.klosek@uwr.edu.pl
tel: 71 375-26-53

 

dr Mirosław Marczyk
Zastępca kierownika Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
E-mail: miroslaw.marczyk@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 13
Telefon: 71 375-25-14