Ogłoszenia

Informacja wraz z instrukcją logowania do szkolenia bhp dla studentów, doktorantów, którzy nie brali udziału w szkoleniu w terminie 1.10.- 30.11.2018r.

Prodziekan ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Joanna Wojdon, profesor nadzw. UWr od miesiąca kwietnia zmienia dzień dyżuru z poniedziałku na wtorek w godzinach od 12.00-13.00.


Students currently enrolled in doctoral programs in any field in Fine and Performing Arts, Humanities, and Social Sciences in universities in Croatia, Czech Republic, Hungary, or Poland and holding citizenship in those countries are invited to join the group of Wirth Fellows in the Faculty of Arts at the University of Alberta.Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych czynny w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 w następujących terminach


List of classes for the European Cultures BA program in 2018/2019


Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.