Psychogerontologia

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Tylko 2 semestry! Łącznie 240 godzin zajęć.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej i pracowników opieki społecznej, pracowników opieki zdrowotnej: pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników opieki paliatywnej, pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej, animatorów, osób zainteresowanych działalnością aktywizującą seniorów (kluby, domy kultury), wolontariuszy, indywidualnych opiekunów i asystentów osób starszych.

  

KONTAKT

tel. +48 71 367 18 14

urszula.mazur@uwr.edu.pl