Specjalności

W ramach tej specjalności pogłębisz wiedzę zarówno z zakresu psychopatologii jak i psychologii pozytywnej oraz zdrowia. Rozszerzysz kompetencje diagnostyczne, poznasz podstawy udzielania pomocy psychologicznej, psychoprofilaktyki,prowadzenia konsultacji i psychoterapii w różnych ujęciach.


Wybierając tę specjalność otrzymasz wiedzę z zakresu psychologii procesów i zjawisk grupowych, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego oraz rekrutacji, szkolenia i oceny pracowników. Dowiesz się na czym polega zarządzanie, kierowanie oraz przywództwo. Nauczysz się podstaw pracy z grupą i kierowania zespołem.


Kształcąc się w tym zakresie rozszerzysz wiedzę z zakresu normy i psychopatologii rozwoju, diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami oraz diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce na tle uwarunkowań środowiskowych. Dowiesz się na czym polega psychoprofilaktyka, wczesna interwencja kryzysowa, nauczysz się również jak zapobiegać,rozwiązywać i mediować w sytuacjach konfliktowych, przeciwdziałać przemocy czy uzależnieniom u dzieci i młodzieży.