Newsy

W piątek 11 maja w naszym Instytucie odbyła się Konferencja Naukowa przebiegająca pod hasłem „Odżywiona psychika, czyli związki zdrowego stylu życia ze zdrowiem psychicznym”. Konferencja zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD, działające przy Instytucie Psychologii pod opieką dr Bianki Lewandowskiej. Wydarzenie zgromadziło liczną grupę zainteresowanych osób, które miały sposobność wysłuchania niezwykle ciekawych prelekcji, podejmujących m. in. tematykę związków złego odżywiania z ryzykiem zaburzeń psychicznych, uważności w odżywianiu czy technik relaksacji.


W dniach 4 - 6 maja w Głuchołazach, pod hasłem "Między kulturą a ewolucją", odbyła się V już z kolei edycja Szkoły Wiosennej Psychologii Ewolucyjnej, cyklicznego wydarzenia edukacyjnego o charakterze interdyscyplinarnym, zaadresowanego do studentek, studentów, doktorantek i doktorantów ośrodków akademickich z całej Polski. Misją Szkoły jest wspieranie i rozwijanie młodych badaczek i badaczy oraz popularyzacja perspektywy ewolucyjnej w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania. Pełni ona również rolę platformy integracyjnej, która pozwala na nawiązanie współpracy między uczestnikami i zaproszonymi naukowcami.


W dniach 28 kwietnia - 6 maja dr Alina Żurek z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu na zaproszenie Prof. Lyn Holley wizytowała w Uniwersytecie Nebraska w Omaha (UNO) w USA. Pobyt w całości sfinansowany został z grantu uzyskanego od UNO na realizacje międzynarodowego projektu dydaktyczno - naukowego Global Curriculum Development - Global Comparative Aging. Projekt ten realizowany jest w tej chwili przez Uniwersytet Nebraska w Omaha we współpracy z dwoma uczelniami wrocławskimi - Uniwersytetem Wrocławskim i Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Z radością informujemy, że nasz Instytut rozpoczął współpracę w ramach europejskiego programu finansowania "Strategischen Fördertopf Internationalisierung" przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, którego celem jest umiędzynarodowienie programu nauczania, badań oraz podnoszenie rangi uczelni na arenie światowej. Przyznawane w ramach programu granty przeznaczone są na rozwój strategicznej współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, King's Collage w Londynie oraz sąsiednimi regionami wiedzy - uczelniami praskimi i wrocławskimi. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnie z Centrum Węchu i Smaku przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, otrzymał finansowanie w wysokości 19 844 Euro.


W dniach 17 - 19 kwietnia w naszym Instytucie odbyły się IX Konfrontacje Psychologiczne. Tegoroczna edycja poświęcona została problematyce piękna w różnych ujęciach oraz nurtach i przebiegała pod hasłem "Przeżywanie piękna przez ludzi". Uczestnicy mieli okazję wymienić się poglądami na temat natury piękna, uniwersalności jego kryteriów, związków piękna z daną epoką czy kulturą oraz różnic w sposobach jego doświadczania i wyrażania poprzez dzieła sztuki czy wartości. Spotkania miały charakter interdyscyplinarny. Konfrontacje zainaugurowała wykładem wprowadzającym pt. ,,Piękno jako wartość absolutna!" prof. Maria Straś - Romanowska.


W związku wyborami przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020), Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza godziny dziekańskie w dniu 25 kwietnia od godziny 13.30 do godziny 16.30 dla pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów i magistrów).


W dniach 16 - 20 kwietnia tego roku dr Jolanta Kowal i dr Alicja Keplinger z Zakładu Psychologii Osobowości naszego Instytutu przeprowadziły kilkudniowy cykl wykładów na uniwersytetach w Czechach, ściślej mówiąc na Wydziale Pedagogicznym i w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz na Wydziale Zarządzania w Newton College (najwyżej oceniany w ciągu ostatnich czterech lat prywatny uniwersytet w Czechach). Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany w ramach programu Erasmus Plus Staff Mobility for Teachnig, skierowanego do m. in. wykładowców, chcących rozwijać swoje umiejętności akademickie na uniwersytetach w całej Europie.