Organizacja roku akademickiego

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim.
Na podstawie § 7 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim - uchwała Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r., określa się organizację roku akademickiego 2017/2018 w sposób następujący:
Semestr ziomowy
Uroczysta Inauguracja: 02.10.2017 r.
Okres zajęć dydaktycznych: 03.10.2017 r. – 31.01.2018 r.
Dni rektorskie:

  • 31.10.2017 r.
  • 02.11.2017 r.
  • 15.11.2017 r. (Święto Uniwersytetu)
  • 24.11.2017 r. (Giełda Kół Naukowych)

Przerwa świąteczna: 23.12.2017 r. – 02.01.2018 r.
Sesja egzaminacyjna: 01.02.2018 r. – 12.02.2018 r.
Sesja poprawkowa: 13.02.2018 r. – 18.02.2018 r.
Semestr letni
Okres zajęć dydaktycznych: 19.02.2018 r. – 15.06.2018 r.*)
Dni rektorskie:

  • 02.05.2018 r.
  • 04.05.2018 r.
  • 10.05.2018 r. (Juwenalia)

Przerwa świąteczna: 30.03.2018 r. - 03.04.2018 r.
Sesja egzaminacyjna: 16.06.2018 r. – 01.07.2018 r.
Sesja poprawkowa: 01.09.2018 r. – 10.09.2018 r.
*) 4 kwietnia 2018 r. (środa) - przeprowadzone zostaną zajęcia czwartkowe.
prof. dr hab. Adam Jezierski
R E K T O R