Ogłoszenia

31 października - 30 listopada


Wyniki konkursu w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


Zmiana godzin pracy Biblioteki Instytutu Pedagogiki


Konsultacje Z-cy Dyrektora ds. dydaktyki i jakości kształcenia dr M. Piwowarczyka


Pracownicy naukowo - dydaktyczni oraz dydaktyczni


Lista utworzonych specjalności od semestru II (letniego) r.a. 2019/2020


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.