Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf

Interdyscyplinarne Koło Naukowe  Variograf
Opiekun: dr Aleksander Kobylarek

IKN Variograf zostało założone w 2006 r. przez studentów pedagogiki  (w większości andragogiki). Od samego początku jego działalność była nastawiona na promowanie twórczości naukowej studentów i  badania interdyscyplinarne. Podstawowa działalność koła polega na regularnych spotkaniach w czwartki  o godz. 18.00 w auli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas których  zwykle jeden z członków koła prezentuje wyniki swoich badań, dyskutowanych wspólnie w drugiej części spotkania.  Oprócz tego, członkowie koła organizują dla studentów cykl szkoleń otwartych, wzmacniających kompetencje miękkie, pod nazwą „Kuźnia Kadr”.  Szkolenia odbywają się zwykle w drugim semestrze (kwiecień/maj) a rekrutacja ma miejsce w marcu.

Koło jest zorientowane na wzmocnienie kompetencji naukowych studentów, którzy rozważają podjęcie studiów doktoranckich. Dzięki regularnemu uczestnictwu w spotkaniach i pracach koła, studenci mogą wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne, które są niezbędne w dyskusji wyników własnych dociekań naukowych:

  • sztukę prezentacji,
  • sztukę pisania  i redagowania artykułów naukowych,
  • umiejętność reagowania na negatywną recenzję.

Studenci przygotowują swoje pierwsze wystąpienia naukowe, prezentacje konferencyjne i artykuły naukowe, zgłaszane później do publikacji. Dzięki temu są oni dobrze przygotowani do pracy naukowej a co za tym idzie- świadomie podejmują decyzje o rozpoczęciu studiów doktoranckich i szybko osiągają wysokie wyniki, co przekłada się na liczne stypendia, pozytywnie wyróżniając się tym samym spośród innych.
Studenci i ‘absolwenci’ Variografu, kształcą się również w sztuce organizowania konferencji naukowych i  redagowania czasopism. Najlepsi są zapraszani do redagowania dwóch periodyków, znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ogrodynauk.pl) oraz „Journal of Education Culture and Society” (www.jecs.pl) .

Ostatni wymiar działalności koła to międzynarodowa współpraca naukowa i edukacyjna. Członkowie  koła i współpracujący doktoranci mają możliwość realizowania pierwszych międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych koordynowanych przez opiekuna koła zarówno na miejscu jak i podczas wyjazdów do Hiszpanii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch, Portugalii, Turcji, na Węgry, Białoruś i Ukrainę.

Koło naukowe korzysta ze strony na facebooku: Facebook i prowadzi rekrutację przez cały rok. Żeby zostać członkiem koła, należy napisać na adres opiekuna- dra Aleksandra Kobylarka aleksander.kobylarek@gmail.com i umówić się na rozmowę kwalifikacyjną. Zaświadczenie o członkostwie można otrzymać  nie wcześniej niż  po jednym semestrze pracy w kole.