Kontakt

Biblioteka Instytutu Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
tel./fax: (71) 367 32 12
e-mail: biblioteka.iped@uwr.edu.pl

www.pedagogika.uni.wroc.pl

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia:

poniedziałek – piątek 10.00 – 17.30

sobota 9.00 – 15.00

niedziela NIECZYNNE

Czytelnia:

poniedziałek – piątek 9.00 – 17.30

sobota 9.00 – 15.00

niedziela NIECZYNNE

 

OD 10 LUTEGO 2019

ZMIANY GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI INSTYTUTU PEDAGOGIKI W WEEKENDY:

SOBOTA

WYPOŻYCZALNIA

CZYTELNIA

9.00 – 15.00

NIEDZIELA

NIECZYNNE

 

 

 

 

 

Profil zbiorów

  • Pedagogika: ogólna, historia wychowania i myśli pedagogicznej, teoria nauczania, teoria wychowania, porównawcza, społeczna, opiekuńcza, specjalna (rewalidacja, resocjalizacja), zdrowia, pracy, rodziny, przedszkolna, wczesnoszkolna, kultury, pogranicza, ponowoczesna, andragogika.
  • Psychologia: ogólna, rozwoju, społeczna, kliniczna, wychowania, reklamy, psychoterapia, komunikacja społeczna.
  • Socjologia: filozofia: wybór.

Księgozbiór liczy ponad 37 000 woluminów druków zwartych oraz 137 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych. Aktualnie Biblioteka Instytutu Pedagogiki prenumeruje 70 tytułów czasopism.

Wypożyczalnia: alfabetyczny katalog kartkowy książek obejmujący całość księgozbioru wydanego do 2011 r. (zamknięty), systematyczny książek (oparty na klasyfikacji własnej) książek wydanych do 2012 r. (zamknięty), alfabetyczny czasopism do 2010 r. (zamknięty), alfabetyczny prac doktorskich.

Czytelnia: alfabetyczny i systematyczny katalog kartkowy obejmujący zbiory znajdujące się w czytelni.

Komputerowy katalog zbiorów (99% książek i 100% czasopism posiada rekordy w bazie) pod adresem: www.bu.uni.wroc.pl/katalog.

Pracownicy

imię i nazwisko

nr tel. (71)

adres e-mail

mgr Maria Bosacka (kier.)

367 32 12

maria.bosacka@uwr.edu.pl

mgr Maryla Chaładaj

367 32 12

maryla.chaladaj@uwr.edu.pl

mgr Hanna Włoch

367 32 12

hanna.wloch@uwr.edu.pl

mgr Anna Lubińska

367 32 12

anna.lubinska2@uwr.edu.pl

mgr Zofia Morasiewicz-Charroux

367 32 12

zofia.morasiewicz-charroux@uwr.edu.pl

mgr Wojciech Olszewski

367 32 12

wojciech.olszewski@uwr.edu.pl

Informacja o czasopismach dostępnych w Bibliotece Instytutu Pedagogiki jest dostępna w katalogu elektronicznym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.