II rok pedagogiki 3-letniej-studia stacjonarne-przedmioty fakultatywne

II rok pedagogiki 3-letniej – studia stacjonarne

W wyniku podziału na przedmioty fakultatywne utworzyły się następujące grupy:

semestr letni 2018/2019:

* Terapia tańcem i ruchem (2 grupy ćwiczeniowe)

* Techniki fizjoterapii rozwojowej (2 grupy ćwiczeniowe)

* Warsztaty rozwoju zawodowego

*Negocjacje i mediacje 

* Autoprezentacja i savoir-vivre w zawodzie pedagoga

 

semestr zimowy 2019/2020:

*Negocjacje i mediacje  (2 grupy ćwiczeniowe)

* Techniki fizjoterapii rozwojowej (2 grupy ćwiczeniowe)
* Terapia tańcem i ruchem 

*Autoprezentacja i savoir-vivre w zawodzie pedagoga 

* Warsztaty rozwoju zawodowego 

 

Osoby, które  do dnia 28.10.2018 r. nie zgłosiły swoich preferencji co do wyboru fakultetu zostały dopisane losowo do powyższych grup.