Erasmus+

W ramach nowo podpisanej umowy z krajem partnerskim Erasmus+, tj. Bośnią i Hercegowiną, pojawiła się możliwość wyjazdów stypendialnych na Uniwersytet w Tuzli dla studentek i studentów naszego Instytutu.
Wyjazd możliwy jest nawet od semestru letniego 2017/2018. Warunki stypendialne są bardzo korzystne: na miesiąc stypendium wynosi 650 Euro, dofinansowanie do podróży 275 Euro. Czas pobytu to 5 miesięcy.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Instytutową koordynatorką Erasmus+, dr Justyną Pilarską: @justyna.pilarska@uwr.edu.pl Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W imieniu Biura Współpracy Międzynarodowej,

Justyna Pilarska @justyna.pilarska@uwr.edu.pl
Koordynator Erasmus+
w Instytucie Pedagogiki