Ogłoszenia

II termin Egzaminu z Historii wychowania do końca XVIII wieku


30.01.2019

konsultacje Z-cy Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. dydaktyki i jakości kształcenia


w czasie w sesji zimowej 1.02.2019 – 20.02.2019


egzamin z Psychologii Ogólnej


I rok studiów licencjackich zaocznych - Wyniki testu z Podstaw badań i termin poprawy


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.