Sylabusy przedmiotów

ROK I – STUDIA LICENCJACKIE

Podstawy antropologii

Semiologia

ROK II – STUDIA LICENCJACKIE

 

Proseminarium dr H. Jaxa-Rożen

Prosemianrium dr R. Nahirny

Proseminarium dr M. Barbaruk

 

ROK III – STUDIA LICENCJACKIE

Seminarium licencjackie dr M. Barbaruk

Seminarium licencjackie dr M. Kozubek

Seminarium licencjackie dr M. Zamorska

Seminarium licencjackie dr M. Stabrowski

Seminarium licencjackie dr D. Koczanowicz

Seminarium licencjackie dr M. Matysek

Seminarium licencjackie dr H. Jaxa-Rożen

Seminarium licencjackie dr K. Łukasiewicz

Seminarium licencjackie dr R. Nahirny

Seminarium licencjackie dr P.J. Fereński

 

ROK I – STUDIA MAGISTERSKIE

Idee współczesnej humanistyki

ROK II – STUDIA MAGISTERSKIE

SEMINARIA MAGISTERSKIE

Seminarium magisterskie prof. A. Nierackiej

 

PRZEDMIOTY OPCYJNE

Studia lic. stacjonarne

1.

Prof. M. Kocur

– przedmiot prowadzony w jęz. angielskim

2.

dr J. Małczyński (wraz z członkami Laboratorium Humanistyki)

3.

mgr A. Iwanicka

4.

mgr J. Sieracka i mgr A. Bujalska

5.

Mgr M. Szewerniak 

6.

Mgr K. Jewtuch