wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. dr hab. prof. nadzw. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. nadzw. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. nadzw. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
7. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
8. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
9. dr Jaxa-Rożen Hanna Instytut Kulturoznawstwa
10. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
11. dr Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
12. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
13. dr Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
14. dr Małczyński Jacek Instytut Kulturoznawstwa
15. dr Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
16. dr Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
17. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
18. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
19. mgr Janowiak-Janik Monika Instytut Kulturoznawstwa
20. mgr Kowalska Jolanta Instytut Kulturoznawstwa
21. Bednarska Aleksandra Instytut Kulturoznawstwa
22. Bogdanowicz Anna Instytut Kulturoznawstwa
23. Bujalska Aleksandra Instytut Kulturoznawstwa
24. Dancewicz-Pawlik Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
25. Dix Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
26. Iwanicka Agnieszka Instytut Kulturoznawstwa
27. Iżykowska-Uszczyk Agata Instytut Kulturoznawstwa
28. Janikowska Agata Instytut Kulturoznawstwa
29. Jewtuch Katarzyna Instytut Kulturoznawstwa
30. Kamińska Krystyna Instytut Kulturoznawstwa