Zespoły

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr (przewodniczący i delegat do Wydziałowego Zespołu
Zapewniania Jakości Kształcenia)
dr Rafał Nahirny

Kierunkowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr Krzysztof Łukasiewicz (przewodniczący i delegat do Wydziałowego Zespołu
ds. Oceny Jakości Kształcenia)
dr Magdalena Zamorska