Czytelnia on-line

BIBLIOGRAFIA HISTORII ŚLĄSKA

BIBLIOGRAFIA HISTORII POLSKI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

ARTYKUŁY:

A. Srebrakowski, Komunistyczna Partia Litwy. Swoi czy obcy?  -> pobierz (wielkość pliku 392kB, format: PDF).

A. Srebrakowski, Budowa zrębów własnej państwowości przez Polaków i Litwinów, do 1922 roku. (Wokół sporu o Wileńszczyznę)  -> pobierz (wielkość pliku 695kB, format: PDF).

A. Srebrakowski, Historyczne podłoże współczesnych postaw Polaków na Litwie  -> pobierz (wielkość pliku 513kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Litwa i Litwini na USB  -> pobierz (wielkość pliku 994kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Niemcy na Litwie w świetle danych statystycznych  -> pobierz (wielkość pliku 274kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Przyczynek do historii Polaków w Litewskiej SRR  -> pobierz (wielkość pliku 278kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Polacy na Litwie 40 lat temu. Stan posiadania według polskiego dziennikarza  -> pobierz (wielkość pliku 153kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Członkowie USB w podziemiu niepodległościowym  -> pobierz (wielkość pliku 851kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Konflik polsko_litewski na tle wydarzeń roku 1920  -> pobierz (wielkość pliku 365kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR 1944 1989  -> pobierz (wielkość pliku 1594kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Sprawa Wacławskiego  -> pobierz (wielkość pliku 1017kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939  -> pobierz (wielkość pliku 806kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Wileńscy Włóczędzy  -> pobierz (wielkość pliku 1391kB, format: PDF)

A. Srebrakowski, Białoruś i Białorusini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie  -> Przejdź (link zewnętrzny)

A. Srebrakowski, Spotkania z zabytkami (artykuły w numerach: 6/1989 r.; 4 i 5/1990 r.; 3 i 6/1991 r.; 2, 5 i 10/1992 r.; 9/1993 r.; 10/1994 r.; 8/2009 r.)  -> pobierz (wielkość pliku 3,4MB, format: ZIP)

A. Srebrakowski, Wioślarstwo wrocławskie po II wojnie światowej  -> pobierz (wielkość pliku 1661kB, format: PDF).

A. Srebrakowski, Workucka muza, "Zesłaniec", 2002, nr 8, s. 17-31,   -> pobierz (wielkość pliku 3959kB, format: PDF).

A. Srebrakowski, Studenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 1919-1939, Wrocław 2008

-> pobierz (wersja w całości, wysokiej jakości zdjęcia, wielkość pliku 110MB, format PDF)

-> wersja gorszej jakości zdjęć, format PDF: -część 1; -część 2; -część 3; -część 4