wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Ciesielski Stanisław Instytut Historyczny
2. prof. dr hab. Ciesielski Stanisław Instytut Historyczny
3. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
6. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
7. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
11. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
12. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
13. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
14. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
15. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
16. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
17. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
18. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
19. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
20. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
21. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
22. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
23. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
24. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
25. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
26. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
27. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
28. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
29. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny
30. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny