wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Ciesielski Stanisław Instytut Historyczny
2. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
3. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
6. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
7. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
11. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
12. prof. dr hab. Suleja Włodzimierz Instytut Historyczny
13. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
14. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
15. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
16. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny
17. dr hab. prof. UWr Cichoracki Piotr Instytut Historyczny
18. dr hab. prof. UWr Głowiński Tomasz Instytut Historyczny
19. dr hab. prof. UWr Górny Marek Instytut Historyczny
20. dr hab. prof. UWr Hryciuk Grzegorz Instytut Historyczny
21. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
22. dr hab. prof. UWr Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
23. dr hab. prof. UWr Łoś Andrzej Instytut Historyczny
24. dr hab. prof. UWr Mrozowicz Wojciech Instytut Historyczny
25. dr hab. prof. UWr Nowosielska-Sobel Joanna Instytut Historyczny
26. dr hab. prof. UWr Pańko Grażyna Instytut Historyczny
27. dr hab. prof. UWr Przerwa Tomasz Instytut Historyczny
28. dr hab. prof. UWr Ruchniewicz Małgorzata Instytut Historyczny
29. dr hab. prof. UWr Urbaniak Miron Instytut Historyczny
30. dr hab. prof. UWr Wojdon Joanna Instytut Historyczny