Aktualności / News

Wciąż można zgłaszać się do prof. Pawła Jaworskiego (pokój 421, poniedziałek 13-14, wtorek 9.15-10.15; pawel.jaworski@uwr.edu.pl) w sprawie wyjazdu na studia na uczelnię zagraniczną w semestrze letnim 2019/2020. Uwaga! Nowością jest możliwość ponownego wyjazdu w czasie tego samego poziomu studiów.. Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładce Erasmus+ / Dokumenty / Studia

 

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej: https://international.uni.wroc.pl/pl/uczelnie-partnerskie/umowy-bilateralne-erasmus

 

Rekrutacja na praktyki zagraniczne odbywa się w sposób ciągły. Szczegółowe zasady w zakładce Erasmus+ / Dokumenty / Praktyki

 

It is still possible to apply for Erasmus+ studies programme and visit the foreign university during the summer semester 2019/2020. Please contact prof. Paweł Jaworski (room 421, Monday 13-14, Tuesday 9.15-10.15; pawel.jaworski@uwr.edu.pl). Attention! Students who were already participants of the programme during the same level of their current studies can apply again. For details of the recruitment rules see section Erasmus+ / Documents / Studies

 

The list of partner universities is available at the International Office website: https://international.uni.wroc.pl/pl/uczelnie-partnerskie/umowy-bilateralne-erasmus

 

Recruitment for traineeships is possible continuously throughout the academic year. For details of the recruitment rules see section Erasmus+ / Documents / Traineeships