Plan zajęć na semestr letni 2017/2018

Plan zajęć dla kierunku HISTORIA - studia licencjackie i magisterskie.

STUDIA STACJONARNE

Plan zajęć dla: I rok 1 st.; II rok 1 st. ; III rok 1 st. ; I rok 2 st.; II rok 2 st.

Wykłady I-III r. oraz Seminaria licencjackie

Specjalizacja zawodowa amerykanistyka ;

Specjalizacje przedmiotowe oraz seminaria: I rok 2 st.; II rok 2 st.

Wykazy zajęć: Wykazy zajęć dla studiów licencjackich; Wykazy zajęć dla studiów magisterskich

Zajęcia dydaktyczne w językach obcych

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

I rok 1 st. ; II rok 1 st. ; III rok 1 st. ; I rok 2 st.; II rok 2 st.

Terminy zjazdów dla studiów zaocznych w roku akademickim 2017/2018

Wykazy zajęć

STUDIA NIESTACJONARNE 2. STOPNIA (ZAOCZNE 5. semestralne)
I rok; II rok ; III rok ; Terminy zjazdów; Wykaz zajęć

Plan zajęć dla kierunku DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - studia licencjackie.

STUDIA STACJONARNE
I rok; II rok; III rok
Wykazy zajęć dla studiów licencjackich

Plan zajęć dla kierunku HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

STUDIA STACJONARNE
I rok; II rok;
Wykazy zajęć

Plan zajęć dla kierunku MILITARIOZNAWSTWO - studia licencjackie.

STUDIA STACJONARNE
I rok; II rok; III rok
Wykazy zajęć dla studiów licencjackich

 

Plan zajęć dla Studiów doktoranckich

Plan zajęć