Dobre staże

Uniwersytet Wrocławski zaprasza Pracodawców do współpracy w ramach przyjmowania studentów kierunku historia na staże zawodowe, płatne ze środków unijnych.

Czas trwania stażu: 120 godz.
Staże realizowane będą w okresie od 01.03.2018 do 15.06.2018 (I tura dla II roku uzupełniających studiów magisterskich)

 

Zainteresowani Pracodawcy proszeni są o kontakt

z koordynatorem merytorycznym projektu:
Barbara Techmańska

batech@wp.pl; barbara.techmanska@uwr.edu.pl