Studia dzienne magisterskie

 

 

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2018/19

 

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

9.00-10.30

Dr A. Kubala

Seminarium magisterskie

 

9.15-10.45

Dr A. Jarosz

Przedmiot fakultatywny 2

 

 9.00-10.30

Dr hab. A. Kozieł

Wykład monograficzny III

10.00-11.00

 

                                            s. 307

 

10.45-12.15

10.00-11.30

Gr. 1

Dr Ł. Krzywka

                                      s. 308

 

                                           s. 306

 

10.45-12.15

11.00-12.00

 

 

 

Dr A. Kubala

Przedmiot fakultatywny 1

Muzealnictwo – ćwiczenia

 

11.45-13.15

11.00-12.30

Dr hab. A. Kozieł

Seminarium magisterskie

Prof. W. Okoń

Seminarium magisterskie

                                          s. 406

12.00-13.00

 

                                              s. 406

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

Gr. 2                                            

 

                                          s. – 1

                                        s. 307

12.45-14.15

Dr M. Wisłocki

 

 

12.30-14.00

Dr M. Wisłocki

13.00-14.00

 

 

 

Dr hab. R. Eysymontt        s. 406

Dr hab. R. Kaczmarek        s. 103

 

 

                                       

 

Dzieje myśli o sztuce

– ćwiczenia

Gr. 1 / Gr. 2  *

                                           s. 307                                

Dzieje myśli o sztuce

 – wykład   

                                          s. 309            

14.00-15.00

 

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska

                                                s.307

 

14.15-15.45

Dr A. Patała              

 

 

 

 

14.15-15.45

Dr hab. C. Wąs

15.00-16.00

 

 

 

 

Przedmiot fakultatywny 2 

                                       s. 307                                 

 

15.00-16.30

Dr J. Witkowski

Wykład monograficzny II

                                          s. 309

16.00-17.00

16.00-17.30

Prof. J. Harasimowicz

Seminarium magisterskie                                                                                     

16.00-17.30

Dr hab. R. Eysymontt

Wykład monograficzny I

 

16.00-17.30

Dr hab. C. Wąs

Metodologia hist. sztuki i badań nad sztuki                         

Przedmiot fakultatywny 1

                                          s. 306

 

 

17.00-18.00

                                   s. 415

17.45-19.15

Dr hab. Jerzy Kos

Seminarium magisterskie

                                  s. 406

                                           s. 306

– wykład

                                      s. 309                                                                     

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

 

 

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

8.00-12.00

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

9.00-10.30

Dr A. Kubala

Seminarium magisterskie

Lektoraty

 

 

 

9.00-10.30

Dr hab. A. Kozieł

Wykład monograficzny III

10.00-11.00

 

                                               s. 307

języków

 

 

 

 

                                  s. 306

 

10.45-12.15

11.00-12.00

 

 

obcych

11.00-12.30

Dr hab. A. Kozieł

Prof. W. Okoń

Seminarium magisterskie

                                 s. 406

12.00-13.00

11.30-14.45

 

Lektoraty

 

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

 

Seminarium magisterskie

                                       s. 307

 

 

13.00-14.00

 

 

języków

Dr hab. R. Eysymontt          s. 406

Dr hab. R. Kaczmarek          s. 103

 

 

 

14.00-15.00

 

obcych

Prof. A. Kutaj-Markowska     s. 307

 

 

14.15-15.45

Dr hab. C. Wąs

 

15.00-16.00

 

 

                                             

 

15.00-16.30

Dr hab. C. Wąs

 

Wykład monograficzny II

                                   s. 309

16.00-17.00

16.00-17.30

Prof. J. Harasimowicz   

Seminarium magisterskie

16.00-17.30

Dr hab. R. Eysymontt

Wykład monograficzny I

 

Metodologia historii sztuki

i badań nad sztuką

– wykład                        s. 309

 

 

17.00-18.00

                                     s. 415

 

17.45-19.15

                                               s. 306

17.45-19.15

Dr hab. R. Eysymontt

                                         

 

 

18.00-19.00

Dr hab. Jerzy Kos

Seminarium magisterskie

                                  s. 406                                            

Warsztat badawczy historyka sztuki

                                                s. 309                                   

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie