Studia dzienne licencjackie

 

 

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2018/19

 

Pobierz pdf

 

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

8.00-8.45 Gr. 1

 

9.00-10.00

9.00-9.45

Gr. 1

Dr A. Patała

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia         s.309

9.00-10.30 Gr. 1

 

8.55-9.40 Gr. 2

 

 

9.50-10.35  Gr. 3

9.00-10.30

Dr C. Wąs

Historia filozofii

10.00-11.00

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

9.55-10.40

Gr. 2

Mgr A. Stasińska

10.45-12.15 Gr. 2

 

Dr A. Wojtyła                                  

 

 

 

Dr A Patała

10.45-11.30 Gr. 4            s. 306

wykład                                 s. 309

 

10.45-12.15

11.00-12.00

10.50-11.35

Gr. 3                

 

 

Wprow. do hist. sztuki –

architektura – ćwiczenia                                                      s. 306

9.00-10.30 Gr. 2

 

Techniki sztuk plastycznych                                                                        

 

10.45-12.15 Gr. 1

 

                                            s. 306

 

 

Dr A. Jarosz

Wprow. do hist. sztuki –

malarstwo – ćwiczenia

Dr A. Kubala

Historia sztuki starożytnej

wykład                                  s. 309

12.00-13.00

11.45-12.30

Gr. 4      

                                      s. 306

10.45-12.15 Gr. 1

12.30-14.00

Prof. W. Okoń

 

 

12.30-14.00

11.35-13.05 Gr. 1

 

 

 

12.30-14.00

Dr Joanna Lubos-Kozieł

13.00-14.00

                                      

Wprowadzenie do hist. sztuki

wykład                             s. 309

 

Gr. 2

 

 

13.20-14.50 Gr. 2            s. 309

Przedmiot fakultatywny 1

                                                s. 207

14.00-15.00

14.00-15.30

Dr hab. R. Kaczmarek

Hist. szt. śred. powsz. – wykład                          s. 309

14.15-15.45

Przedmiot fakultatywny 1

Dr J. Kos                           s. 406

14.15-15.45

Dr A. Seidel-Grzesińska

Przedmiot fakultatywny 1

 

 

 

15.00-16.00

15.45-17.15

Dr Jacek Witkowski

 

Dr A. Patała

                                         s. 207

        

                                               s. 207

 

 

16.00-17.00

Hist. szt. śred. powsz. – ćwiczenia
                                      s. 309

16.00-17.30

Dr hab. R. Kaczmarek

Historia sztuki wczesnochrześ.

 

 

 

17.00-18.00

Gr. 1/ Gr. 2 *

 

 

wykład                             s. 309

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

8.00-12.00

 

 

9.00-10.00

 

9.15-10.45

Mgr. J. Kaźmierczak

Hist. szt. nowoż. powsz.

 

Lektoraty

9.15-10.45

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia – wykład   *                            s. 309

9.00-10.30

Dr M. Wisłocki

Przedmiot fakultatywny 3                                     

10.00-11.00

10.00-11.30

Prof. J. Harasimowicz

Renesans – wykład      s. 309

– ćwiczenia

Gr. 1 / Gr. 2 *

                                        s. 308

 

języków

 

 

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

                                                s. 308

11.00-12.00

 

 

11.30-14.45

 

 

 

                                         

 

obcych

11.40-13.10

Gr. 1

10.45-12.15

Dr A. Seidel-Grzesińska                                             Ikonografia i ikonologia – ćwiczenia  Gr. 1/ Gr. 2 *

12.00-13.00

Lektoraty

 

 

12.30-14.00

Dr A. Kubala

 

                                  

                                               s. 308

 

 

13.00-14.00

języków

 

Przedmiot fakultatywny 3

 

                                        s. 308

Nauki pomocnicze historii sztuki – ćwiczenia       

13.30-15.00 Gr. 1

13.15-14.45

 

 

14.00-15.00

obcych

 

 

14.15-15.45

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średn. w Polsce                      

Dr Ł. Krzywka

 

                 

 

Gr. 2                                 

                                        s. 306

 

 

15.00-16.00

15.00-16.30  Gr. 1

Dr A. Patała

wykład                             s. 306

16.00-17.30

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średn. w Polsce

 

15.15-16.45 Gr. 2                                             

Mgr Regina Kulig      

 

15.00-16.30

Dr M. Wisłocki

Proseminarium II

 

 

16.00-17.00

Proseminarium I

                                      s. 308

 

16.45-18.15

 – ćwiczenia

Gr. 1/ Gr. 2 *                   s. 308

                                           s. ­–1

Gr. 1

 

 

16.45-18.15

 

17.00-18.00

Gr. 2

 

 

 

 

 

Gr. 2              

                                            s. 308

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

 

Rok III

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

 

9.15-10.45

Dr hab. A. Kozieł                 

9.00-10.30

Dr J. Lubos-Kozieł

Historia sztuki nowoczesnej – mal. i rzeźba/architektura

10.00-11.00

 

 

 

10.45-12.15

 

 

 

Dr Ł. Krzywka

 

 

 

 

Seminarium licen.-pomoc.  

                                      s. 307                             

Gr. 2

ćwiczenia                             s. 307

10.45-12.15

11.00-12.00

Dr A. Kubala

Seminarium licen.-pomoc.

 

                                     s. 307

Muzealnictwo i ochrona zabytków – ćwiczenia

10.45-12.15 Gr. 1

 

11.00-12.30

Dr M. Wisłocki

Historia sztuki nowożytnej w Polsce – ćwiczenia

Dr M. Wisłocki

Historia sztuki nowoż. w Polsce  – wykład

                                               s. 306

12.00-13.00

       

 

12.25-13.55

Dr J. Lubos-Kozieł                               

 

 

12.30-14.00 Gr. 2

 

 

 

Gr. 1/ Gr. 2 *

                                        s. 308

 

12.45-14.15

 

 

 

13.00-14.00

Historia sztuki nowoczesnej – malarstwo i rzeźba – wykład                          s. 309                 

 

                                                     s. –1

 

  

Dr J. Witkowski

Seminarium licen.-pomoc.                                                                                                

 

14.00-15.00

14.15-15.45

Dr J. Lubos-Kozieł

Historia sztuki nowoczesnej – mal. i rzeźba/architektura

14.15-15.45

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska

Teoria i metodologia nauk o sztuce

 

                                        s. 308

 

15.00-16.00

Gr. 1        

ćwiczenia                      s. 307

– wykład *  

                                                  s. 309                                           

 

15.00-16.30

Dr A. Jarosz

 

16.00-17.00

16.00-17.30

Dr J. Kos

 

 

 

Seminarium licen.-pomoc.

                                         s. 307

 

 

17.00-18.00

Hist. szt. nowocz. – archit.

wykład                           s. 306

 

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie