Studia dzienne licencjackie

 

 

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2018/2019

 

 

Rok I

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

8.00-11.15

 

Lektoraty

8.00-8.45 Gr. 1

Mgr B. Machalska

 

 

9.00-10.00

9.00-9.45 Gr. 1

 

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

 

Mgr A. Stasińska

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia s.309

9.00-10.30 Gr. 1

Mgr B. Andruszkiewicz s. -1

 

języka

 

obcego

8.55-9.40 Gr. 2

Lektorat języka łacińskiego

 

 

9.50-10.35 Gr. 3

9.00-10.30

Dr hab. C. Wąs

Historia filozofii

10.00-11.00

9.55-10.40 Gr. 2

s. 306

10.45-12.15 Gr. 2

9.00-10.30 Gr. 2

Mgr Justyna Chodasewicz s. 306

 

s. 406

 

s. 306

wykład s. 309

 

10.45-12.15

11.00-12.00

10.50-11.35 Gr. 3

 

 

11.30-14.45

Wprow. do hist. sztuki –

architektura – ćwiczenia

Dr A. Wojtyła s. 306

10.45-12.15 Gr. 1

11.30-13.00

Przedmiot fakultatywny 2

 

Dr J. Lubos-Kozieł s. 308

11.00-12.30 Gr. 1

Dr A. Jarosz

Wprow. do hist. sztuki –

malarstwo

Dr A. Kubala

Historia sztuki starożytnej

wykład s. 306

12.00-13.00

Lektoraty

języka

12.30-14.00

Prof. dr hab. W. Okoń

Dr A. Seidel-Grzesińska s. 207

 

 

12.30-14.00

Dr A. Seidel-Grzesińska

13.00-14.00

 

 

Wprowadzenie do hist. sztuki

wykład s. 309

13.15-14.45

Dr A. Seidel-Grzesińska

12.45-14.15

Cyfrowe techniki komunikacji

14.00-15.00

obcego

 

s. 406

 

14.15-16.15

Dr hab. Romuald Kaczmarek

Cyfrowe techniki komunikacji

Gr. 1 s. 207

Gr. 2 s. 309

 

14.30-16.00

Gr. 3 s. 207

15.00-16.00

15.00-17.00

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr

Hist. szt. śred. powsz. – wykład s. 309

 

Cyfrowe techniki komunikacji

Gr. 2 s. 207

 

16.00-17.00

Hist. szt. śred. powsz. – wykład s. 309

 

16.30-18.00

 

 

 

17.00-18.00

17.15-18.45

Dr J. Witkowski

Hist. szt. śred. powsz. –

 

Dr Jacek Witkowski

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

wykład s. 309

 

 

 

18.00-19.00

ćwiczenia

Gr. 1/ Gr. 2 * s. 309

 

18.15-19.45

Dr Jacek Witkowski

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

 

 

 

19.00-20.00

 

ćwiczenia s. 309

Gr. 1/Gr. 2 *

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

Rok II

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

8.00-12.00

 

 

 

 

9.00-10.00

 

9.00-10.30 Gr.

Dr M. Wyrzykowska

Proseminarium III Gr. 1 s. 308

Dr J. Lubos-Kozieł

Lektoraty języków obcych

s. 406

9.00-10.30

Dr hab. A. Kozieł, prof. UWr

Historia sztuki nowożytnej powszechnej – barok

9.00-10.30

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia –

wykład *

10.00-11.00

 

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków Gr. 2

s. 207

10.45-12.15 Gr. 2

 

 

wykład s. 309

s. -1

11.00-12.00

11.30-14.45

Lektoraty

Proseminarium III Gr. 2 s. 308

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków Gr. 1

s. 207

 

 

10.45-12.15 Gr. 1

Lektoraty

10.45-12.15

Dr A. Seidel-Grzesińska Ikonografia i ikonologia

12.00-13.00

 

języków

 

 

 

 

13.00-14.30

 

 

 

12.20-13.50 Gr. 2

języka

 

łacińskiego s. 306

ćwiczenia Gr. 1/ Gr. 2 * s. 308

 

12.30-14.00

13.00-14.00

 

obcych

 

Mgr Maja Kwiecińska

Historia sztuki nowożytnej powszechnej – barok

ćwicz.

Gr. 1/ Gr. 2 * s. 406

 

 

Przedmiot fakultatywny 4

Prof. dr hab. Waldemar Okoń

s. 406

Dr hab. Andrzej Kozieł

s. 308

14.00-15.00

 

s. 406

 

 

 

 

 

14.00-15.30

Prof. dr hab. W. Okoń

Proseminarium IV

 

 

15.00-16.00

 

 

 

 

Gr. 1

s. 406

15.45-17.15

 

16.00-17.00

 

 

 

 

 

Gr. 2

 

17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

Rok III

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

9.15-10.45

Dr A. Jarosz

Seminarium lic.-pom.

 

10.00-11.00

 

 

10.45-12.15

 

s. 308

 

 

11.00-12.00

11.15-12.45

Dr A. Kubala

Dr J. Witkowski

Seminarium lic.-pom.

s. 307

 

11.00-12.30

Dr hab. A. Kozieł

Seminarium lic.-pom.

 

12.00-13.00

Seminarium lic.-pomoc.

 

s. 308

 

 

12.30-14.00

 

s. 307

 

12.45-14.15

 

 

 

13.00-14.00

13.00-14.30

Dr hab. J. Kos

Historia sztuki XX i XXI w. – architektura – wykład

Dr Małgorzata Wyrzykowska

Historia sztuki nowożytnej w Polsce – barok ćwicz.

Gr. 1/ Gr. 2 * s. 306

 

Dr Ł. Krzywka

Muzealnictwo i ochrona zabytków

Gr. 1 s. -1

 

14.00-15.00

s. 306

14.45-16.15

Dr hab. Jerzy Kos

Historia sztuki XX i XXI w. – architektura – konwers.

Gr.1 /Gr.2 *

 

14.15-15.45

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska

Hist. sztuki powsz. XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki

 

 

 

14.30-16.00

Gr. 2

 

 

15.00-16.00

s. 306

wykład s. 306

 

 

 

 

16.00-17.00

 

16.30-18.00

Mgr Daria Skok

16.00-17.30

Dr A. Wojtyła

Historia sztuki nowożytnej w Polsce – barok

 

 

16.15-17.45

Dr Ł. Krzywka

Rynek dzieł sztuki

wykład *

 

17.00-18.00

Hist. sztuki powsz. XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki – konwers.

Gr.1 /Gr. 2 * s. 306

wykład s. 306

17.45-19.15

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska

Teoria i metodologia nauk o sztuce *

wykład s. 306

 

s. 306

*zajęcia co dwa tygodnie