Krzemieniarstwo stref rytualnych południowej Skandynawii

Mirosław Masojć 
Instytut Archeologii Uniwersytety Wrocławskiego
Rok wydania: 2014 Wrocław
ISBN 978-83-61416-09-8
Spis treści: 

Krzemieniarstwo