KARMIN Fenomen powtarzalności
Phenomenon of repetition. Deposits from KARMIN

Publikacja wyników projektu Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina, zrealizowanego dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Promocji Kultury, grant nr 3469/18/FPK/NID, realizowany w latach
2018‒2019).

Karmin-okl