Wleński mikroregion osadniczy w X-XVIII wieku. Przemiany krajobrazu kulturowego

Publikacja z badań:

Wleński mikroregion osadniczy w X-XVIII wieku. Przemiany krajobrazu kulturowego
Jerzy Piekalski (redakcja)
Publikacja do pobrania (pdf, 23MB)

okladka_wlen