The Early Holocene Hoabinhian (8300-8000 cal BC) occupation from Hiem Cave, Vietnam

W nowym numerze czasopisma Comptes Rendus Palevol ukazała się publikacja międzynarodowego zespołu, kierowanego przez prof. Mirosława Masojcia.

Artykuł prezentuje studium przypadku z jaskini Hiem (prowincja Hoà Bình, północny Wietnam), ukazujące w jaki sposób interdyscyplinarne podejście w badaniach archeologicznych może rozwijać wiedzę na temat codziennego życia grup myśliwych-zbieraczy, którzy zamieszkiwali jaskinię we wczesnym holocenie (8500-8200 cal BC). Analiza archeologiczna przedstawia charakterystyczne artefakty technokompleksu Hoabinhian oraz ich zastosowanie, natomiast badania archeozoologiczne, malakologiczne i archeobotaniczne rzucą światło na tryb życia, obejmujący roślinne i zwierzęce elementy codziennej diety, a także sezonowość osiedlenia w jaskini.