Siedemdziesiąt pięć lat archeologii w Uniwersytecie Wrocławskim

Jest nam bardzo miło poinformować, że właśnie ukazała się książka traktująca o 75 rocznicy archeologii w Uniwersytecie Wrocławskim, opracowanie pod redakcją prof. Jerzego Piekalskiego i dr hab. Mirosława Masojcia, prof. UWr.

Pozycja ta stanowi swoistą próbę zatrzymania się, przypomnienia sobie tego, co najważniejsze z przeszłości i zastanowienia nad drogami dalszego rozwoju. Książka poświęcona jest w dużej mierze Przyjaciołom i Obserwatorom naszego środowiska, ale skierowana także do Osób z zewnątrz, pragnących zapoznać się z naszymi osiągnięciami, aktualnymi kierunkami badań i planami na przyszłość. W poszczególnych rozdziałach przedstawiamy między innymi historyczny rys wrocławskiej archeologii od XIX po XXI wiek, efekty prac nad epoką kamienia, epoką brązu i wczesną epoką żelaza, okresem lateńskim, rzymskim i wczesnym okresem wędrówek ludów, wczesnym średniowieczem oraz z zakresu archeologii historycznej w latach 1995-2020. Prezentujemy osiągnięcia Pracowni Archeologii Pozaeuropejskiej, badania z zakresu archeometrii i konserwacji zabytków, numizmatyki, a także szkic historii dydaktyki archeologii w Uniwersytecie oraz projekty badawcze, realizowane w Instytucie w ostatnim dwudziestoleciu. Polecamy Państwa uprzejmej uwadze lekturę tej pozycji!

Zawartość tomu rocznicowego (pdf, 12MB)