Nowości

Publikacja finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury), w ramach Programu pn. Ochrona Zabytków Archeologicznych.


Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina


26.02.2018

The Symbolic Culture of Foragers in the Late Palaeolithic and the Early Mesolithic
Edited by Tomasz Płonka, Krzysztof Kowalski, Wrocław 2017


22.02.2018

Redakcja Marcin Bohr i Milena Teska, Poznań–Wrocław 2017