Statistica 13

 

 

1. STATISTICA 13 - licencja dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nieograniczonej liczby komputerów służbowych i prywatnych na rok licencyjny 2017/2018 r. dla Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja Site License dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego obejmuje zestaw programów Statistica 13 Rozszerzony Pakiet Akademicki i obejmuje następujące moduły analityczne:

 • Statistica Pakiet Zaawansowany
 • Statistica QC
 • Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe
 • Statistica Data Miner
 • Statistica Text Miner
 • Statistica Process Optimization (QC Miner)
 • Statistica MSPC (Multivariate Statistical Process Control - wielowymiarowe sterowanie jakością procesów)
 • Statistica SAL (Sequence, Association and Link Analysis . analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń)
 • Statistica VEPAC (Variance Estimation and Precision . szacowanie wariancji i precyzji)
 • Statistica ETL (Extract, Transform and Load)
 • Statistica Reporting Tables (tabele raportujące)
 • Zestaw PLUS - dodatek, należy doinstalować zgodny tylko dla wersji PL

Oprogramowanie Statistica 13 w ramach tej licencji jest dostępne w polskiej oraz angielskiej wersji, 32- i 64-bitowej. Klucze instalacyjne są wspólne dla wszystkich i obejmuje Statistica 13 Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw PLUS tylko dla wersji PL. Aby korzystać z szerszego zestawu modułów analitycznych objętych tegoroczną licencją należy zainstalować najnowszą wersję Statistica 13 przy użyciu aktualnych na rok licencyjny 2017/2018 kluczy instalacyjnych.

Instalacja i rejestracja wymaga pojawienia sie w pokoju 10A (Instytut Archeologi) z urządzeniem, na którym będzie instalowany pakiet. Czas instalacji (poza aktualizacją systemu operacyjnego - jeśli jest taka potrzeba) nie przekracza 15 minut. Instalacja i rejestracja programu Statistica będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail w domenie uwr.edu.pl (aktywny i dostępny w czasie instalacji)