Biblioteka IAr

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: biar@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Archeologii

 

 

Biblioteka Instytutu Archeologii w roku akademickim 2019/2020 (od 21.10.2019 r.) jest czynna:

  • poniedziałek, w godz: 9:00 - 14:00
  • wtorek, w godz: 9:00 - 14:00
  • środa, w godz: 9:00 - 14:00
  • czwartek - nieczynna
  • piątek - nieczynna
  • sobota, niedziela - nieczynne

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu, pok. 7.

Pracownicy

  • mgr Małgorzata Płeska, kustosz (kierownik)
  • mgr Natalia Sawicka, starszy bibliotekarz

Regulamin Biblioteki Instytutu Archeologii

Biblioteka Instytutu Archeologii UWr
jest przeniesiona na parter – wejście sala nr 7

zostanie otwarta 21.10.2019 r.

W innych sprawach związanych z Biblioteką
(np. wypisanie się z BIA itp.) można kontaktować się
w sali nr 7
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz. 9 - 13

 

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: [ biar@uwr.edu.pl ]

Historia zbiorów obecnej Biblioteki Instytutu sięga roku 1945. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu archeologii Polski i Europy oraz dziedzin im pokrewnych jak: antropologia, etnologia, historia, historia sztuki itp. Księgozbiór zawiera najważniejszą literaturę archeologiczną, w tym podstawowe czasopisma polskie i europejskie. Dzięki systematycznemu uzupełnianiu zbiorów dokonywanemu poprzez kupno, wymianę i dary obecnie zbiory Biblioteki liczą łącznie: 19375 wol., w tym książki: 12807 wol., czasopisma: 6568 wol. oraz 9 jedn. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2018 r.)

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany księgozbiorem, prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają czynni studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy naukowi Instytutu.

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921).

Czytelnia biblioteki Instytutu Archeologii w roku akademickim 2019/2020 jest czynna:

  • w godzinach pracy biblioteki

W prenumeracie czasopism Biblioteki Instytutu Archeologii UWr znajduje się czasopismo w wersji elektronicznej Medieval Archaeology. Można z niego korzystać w z komputerów w naszych czytelniach.
Wejście do pracowni komputerowej tylko przez bibliotekę (sala 302)

W sprawach wymiany wydawniczej  Instytutu Archeologii UWr proszę kontaktować się z mgr Natalią Sawicką pod adresem: wymiana.biar@uwr.edu.pl

tel.: 71 375-2916
e-mail: biar@uwr.edu.pl

Zasoby: e-Book

1. Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego , Rafał Zapłata (red.),Wiedza i Edukacja, Lublin 2011 [link]

Różności z biblioteki: