Biblioteka IAr

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: biar@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Archeologii

 

 

Biblioteka Instytutu Archeologii w roku akademickim 2018/2019 jest czynna:

 • poniedziałek 10:00 - 18:00
 • wtorek 9:00 - 15:00
 • środa 10:00 - 18:00
 • czwartek 9:00 - 15:00
 • piątek 9:00 - 15:00

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu, pok. 302.

Pracownicy

 • mgr Małgorzata Płeska, kustosz (kierownik)
 • mgr Natalia Sawicka, starszy bibliotekarz

Regulamin Biblioteki Instytutu Archeologii

W dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) Biblioteka Instytutu Archeologii UWR będzie czynna w godz. 9:00 - 12:30

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: [ biar@uwr.edu.pl ]

Historia zbiorów obecnej Biblioteki Instytutu sięga roku 1945. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu archeologii Polski i Europy oraz dziedzin im pokrewnych jak: antropologia, etnologia, historia, historia sztuki itp. Księgozbiór zawiera najważniejszą literaturę archeologiczną, w tym podstawowe czasopisma polskie i europejskie. Dzięki systematycznemu uzupełnianiu zbiorów dokonywanemu poprzez kupno, wymianę i dary obecnie zbiory Biblioteki liczą łącznie: 19375 wol., w tym książki: 12807 wol., czasopisma: 6568 wol. oraz 9 jedn. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2018 r.)

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany księgozbiorem, prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają czynni studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy naukowi Instytutu.

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921).

Czytelnia biblioteki Instytutu Archeologii w roku akademickim 2018/2019 jest czynna:

 • w godzinach pracy biblioteki

Pracownia komputerowa (sala 305) w semestrze letnim 2018/2019 jest dostępna w terminach:

 • poniedziałek: 10:00 - 11:45 oraz 14:15 - 18:00
 • wtorek: 14:15 - 15:00
 • środa: 10:00 - 18:00
 • czwartek: 9:00 - 15:00
 • piątek: 9:00 - 15:00

W prenumeracie czasopism Biblioteki Instytutu Archeologii UWr znajduje się czasopismo w wersji elektronicznej Medieval Archaeology. Można z niego korzystać w z komputerów w naszych czytelniach.
Wejście do pracowni komputerowej tylko przez bibliotekę (sala 302)

W sprawach wymiany wydawniczej  Instytutu Archeologii UWr proszę kontaktować się z mgr Natalią Sawicką pod adresem: wymiana.biar@uwr.edu.pl

tel.: 71 375-2916
e-mail: biar@uwr.edu.pl

Zasoby: e-Book

1. Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego , Rafał Zapłata (red.),Wiedza i Edukacja, Lublin 2011 [link]

Różności z biblioteki: