Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach

Miło nam poinformować, że zespół naukowców związanych z naszym Instytutem uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Projekt „Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach” realizowany będzie w latach 2020-2021, w skład zespołu wchodzą dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr, dr Marcin Bohr i mgr Adrianna Chrzanowska. Celem projektu jest całościowe opracowanie w nowoczesny sposób i opublikowanie kompleksu cmentarzyska kultury pomorskiej oraz dwóch cmentarzysk kultury przeworskiej w Głogowie-Nosocicach, stan. 1, funkcjonującego w literaturze przedmiotu jako Nosocice. Stanowisko to badane było na przestrzeni wielu lat przez kilka ekspedycji, przy czym początki prac przypadają na okres przedwojenny i realizowane były między innymi przez G. Bersu i E. Petersena. Odkryto wtedy dużą liczbę grobów, jednakże opublikowano jedynie skromną część materiałów ruchomych! Z tego okresu pochodzi na szczęście niepublikowana dokumentacja z badań, w tym opisy, zdjęcia i rysunki odkrytych grobów, przechowywane we wrocławskim Archiwum Państwowym. W pierwszej kolejności projekt ma na celu opracowanie tych archiwaliów. W dalszych etapach zespół pragnie skupić się na specjalistycznych analizach zachowanych materiałów zabytkowych, w tym także pozyskanych w trakcie powojennych prac prowadzonych na stanowisku (badania W. Sarnowskiej i W. Pogorzelskiego). Efektem projektu będzie publikacja książkowa unikalnego kompleksu stanowisk sepulkralnych o dużym znaczeniu ponadregionalnym. Zapraszamy Państwa do śledzenia projektu na jego stronie facebookowej pod adresem:

https://www.facebook.com/Cmentarzyska-kultur-pomorskiej-i-przeworskiej-w-Głogowie-Nosocicach

Badania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Link do informacji o publikacji

IMG_8498a

IMG_8569a

IMG_8594a

IMG_8636a

IMG_8641a

IMG_20191127_110821

 

 

logoNIDpionPL