Zakończone

Opracowanie archiwaliów z okresu lateńskiego i rzymskiego


Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1980Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Borys PaszkiewiczKierownik projektu: dr Ewa Lisowska


Kierownik projektu: dr Aleksandra PankiewiczKierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy PiekalskiKierownik projektu: dr hab. Mirosław MasojćKierownik projektu: dr Przemysław Dulęba