Wczesnośredniowieczna Niemcza

Zespół pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Jaworskiego, prof. UWr uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” Narodowego Instytutu Dziedzictwa na realizację projektu: Wczesnośredniowieczna Niemcza. Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1980.

Projekt zakłada uporządkowanie, digitalizację i publikację wszystkich pozostających w zasobach naszego Instytutu archiwaliów i dokumentacji, związanych z badaniami wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Niemczy po II wojnie światowej. Poza prof. Jaworskim w skład zespołu wchodzą mgr Joanna Kachel-Szyjka, dr Aleksander Limisiewicz, mgr Aleksandra Matyja oraz dr Sylwia Rodak. Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie w realizacji projektu!

91153600

 

91178954

91195421