Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych, Fundusz Promocji Kultury

Umowa nr 3472/18/FPK/NID z 17.05.2018r.

Okres realizacji projektu: 25.04.2018 – 31.12.2018

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Celem projektu jest publikacja monografii opartej na badaniach wykopaliskowych przeprowadzonych na placu Nowy Targ we Wrocławiu w latach 2010-2012. Obszerny zbiór pozyskanych zabytków opracowano odnosząc się do wcześniejszych badań Wrocławia i szerokiego tła europejskiego. W tekście podzielonym na 21 rozdziałów przedstawiono uwarunkowania lokalizacji średniowiecznego miasta, stratygrafię placu Nowy Targ, przemiany budownictwa i warunków mieszkania, materialne świadectwa handlu, produkty rzemiosła, w tym militaria, tekstylia i wyroby ze skóry, kulturę symboliczną wraz ze świadectwami pielgrzymek, aplikacje stroju, materialne świadectwa gier i zabaw, hodowlę i konsumpcję mięsa oraz syntetyczną ocenę dynamiki przemian osadniczych i kulturowych średniowiecznego Wrocławia.

logo_narodowy_instytut_dziedzictwa

 

mkidn_01_cmyk