Realizowane

Uzbrojenie jako element życia codziennego w średniowiecznym i wczesno-nowożytnym mieście portowym. Przykład Gdańska.
Kierownik projektu: dr hab. Lech Ziemowit Marek
Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr
Studia nad rzemiosłem, handlem i dalekosiężnymi kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski.
Kierownik projektu: dr Przemysław Dulęba


Kierownik projektu: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz