Realizowane

Uzbrojenie jako element życia codziennego w średniowiecznym i wczesno-nowożytnym mieście portowym. Przykład Gdańska.


Zachodnie Sudety w okresie od XIII w. do XX w.


Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1980


Opracowanie archiwaliów z okresu lateńskiego i rzymskiegoKierownik projektu: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz


Kierownik projektu: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz


Kierownik projektu: dr Ewa Lisowska