Wyniki konkursu NCN

Trzy nowe projekty w Instytucie Archeologii:

  1. dr Aleksandra Pankiewicz - Rozwój ośrodków centralnych państwa Piastów od X do XII wieku na przykładzie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego;
    otrzymała finansowanie projektu badawczego w ramach konkursu Opus 14 Narodowego Centrum Nauki
  2.  mgr Paweł Piotr MilejskiRola i obieg grosza praskiego w Europie Środkowowschodniej od 1346 do 1547 roku;
  3. mgr Kamil Łukasz Nowak - Organizacja produkcji metalurgicznej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na terenie ziem polskich;
    otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Preludium 14 Narodowego Centrum Nauki.

Kwota dofinansowania projektów przekracza 600 tys. zł.

GRATULUJEMY