Wyniki konkursu NCN

Trzy nowe projekty w Instytucie Archeologii:
1. dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr - Zmierzch starego świata: późny paleolit środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry;
2. dr Agnieszka Przybył - Tajemnice świata budowniczych długich grobowców. Archeologiczno-paleośrodowiskowe studium neolitycznego krajobrazu kulturowego na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich;
otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Opus 13 Narodowego Centrum Nauki

3. mgr Kinga Winnicka - Znaczenie przedmiotów osobistych wykonanych z surowców kostnych w kulturach episznurowych wczesnej epoki brązu w oparciu o wybrane metody obrazowania i analizy fizykochemiczne;
otrzymała finansowanie projektu badawczego w ramach konkursu Preludium 13 Narodowego Centrum Nauki.

Kwota dofinansowania projektów przekracza 1,5 mln zł.

Informacja o rozstrzygniętych konkursach na stronie NCN

GRATULUJEMY