Grant Narodowego Centrum Nauki w Instytucie Archeologii

W konkursie OPUS 18, dr hab. Lech Marek na projekt zatytułowany: 

Miejska przemoc okiełznana czy rozpętana? Uzbrojenie jako element życia codziennego
w średniowiecznym i wczesno-nowożytnym mieście portowym. Przykład Gdańska.

otrzymał finansowanie w wysokości 507 786

GRATULUJEMY