Grant Narodowego Centrum Nauki w Instytucie Archeologii

W konkursie OPUS 18, prof. dr hab. Jerzy Piekalski na projekt zatytułowany: 

Luksus, standard i ubóstwo w cywilizacji mieszczańskiej Europy Środkowowschodniej
w XV-XVIII w. Studium Wrocławia i Pragi.

otrzymał finansowanie w wysokości 1 873 848

GRATULUJEMY