Grant Narodowego Centrum Nauki w Instytucie Archeologii

W konkursie SONATA BIS 9, dr Przemysław Dulęba na projekt zatytułowany: 

Władcy Bursztynowego Szlaku. Studia nad rzemiosłem, handlem i dalekosiężnymi
kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski.

otrzymał finansowanie w wysokości 2 055 200

GRATULUJEMY