Konkursy

OPUS 22, dr hab. Marta Osypińska


OPUS 20, dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr


SONATA BIS edycja 10, dr Bernadeta Kufel-Diakowska


OPUS 18, dr hab. Lech Marek


OPUS 18, prof. dr hab. Jerzy Piekalski