XVIII ŚSA, 15-18 maja 2013

Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności / From Prehistory to Modern Period. Archaeology of Silesia and Central Europe
Kamień Śląski, 15-18 maja 2013 / May 15-18 2013

  • zaproszenie [ pdf ] / invitation [ pdf ]
  • formularz [ doc ] / registration form [ doc ]