Kolo naukowe

SKNA jest uczelnianą organizacją studencką, której celem jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów. Podzielone jest na szereg sekcji, które umożliwiają pracę w mniejszych grupach, złożonych z osób dzielących zainteresowanie odpowiednimi epokami, przedmiotami, czy innymi zagadnieniami związanymi z archeologią.