Wleński mikroregion osadniczy w X-XVIII wieku. Przemiany krajobrazu kulturowego

Wlen

Publikacja z badań:

Jerzy Piekalski (redakcja)
Wleński mikroregion osadniczy w X-XVIII wieku. Przemiany krajobrazu kulturowego do pobrania (pdf, 23MB)

okladka_wlen

 

Promocja projektu - prezentacja (pokaz) do pobrania (ppsx, 6MB)

Wlen-prezen