Studia II stopnia

Zasady przyjęć na I rok studiów drugiego stopnia (2-letnie)

Limit miejsc: 50, w tym: DP - 40 (dyplom polski), DZ – 5 (dyplom zagraniczny), C - 5

Limit min. 15 kandydatów

Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich archeologii na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, wedle lokaty na liście rankingowej.
O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich kierunków studiów innych niż archeologia. Dla tych kierunków podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii punktowana w skali 0-5 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. Kandydaci przyjmowani będą wedle kolejności na liście rankingowej.

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii będzie dotyczyła przeczytanych publikacji o tematyce archeologicznej i historycznej, posiadanego doświadczenia w pracach wykopaliskowych lub innego rodzaju projektach archeologicznych, znajomości zagadnień historii i archeologii regionu, z którego pochodzi kandydat, a także motywacji, które kierują kandydatem na studia, jego wyobrażeń o pracy archeologa, posiadanych predyspozycjach i planów związanych ze studiami archeologicznymi.

Studia magisterskie prowadzone są w ramach specjalności:

  1. Archeologia pradziejów
  2. Archeologia Nowego Świata
  3. Archeologia Barbaricum i prowincji rzymskich
  4. Archeologia czasów historycznych i numizmatyka

Więcej informacji ( m.in. harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty )

NIE CZEKAJ, ZAPISY ON LINE > > >